1.เลือกโปรแกรมตรวจ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี อายุต่ำกว่า 35 ปี (ชาย)

  Basic Program

  1,100 บาท
  +
 • ตรวจสุขภาพประจำปี อายุ 35-59 ปี (ชาย)

  Healthy Program

  1,300 บาท
  +
 • ตรวจสุขภาพประจำปี อายุมากกว่า 59 ปี (ชาย)

  Perfect Program

  2,020 บาท
  +
 • ตรวจสุขภาพประจำปี อายุต่ำกว่า 35 ปี (หญิง)

  Basic Program

  1,100 บาท
  +
 • ตรวจสุขภาพประจำปี อายุระหว่าง 35-59 ปี (หญิง)

  Healthy Program

  1,299 บาท
  +
 • ตรวจสุขภาพประจำปี อายุมากกว่า 59 ปี (หญิง)

  Perfect Program

  2,010 บาท
  +
 • ตรวจสุขภาพหัวใจ (Standard Heart)

  Standard Heart

  2,570 บาท
  +
 • ตรวจสุขภาพหัวใจ (Premium Heart)

  Premium Heart

  4,760 บาท
  +
 • แพคเกจวัคซีน

  วัคซีนไข้หวัดใหญ่

  500 บาท
  +
 • แพคเกจวัคซีน

  วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ( 3 เข็ม)

  1,250 บาท
  +
 • แพคเกจวัคซีน

  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ ( 4 เข็ม)

  2,600 บาท
  +
 • แพคเกจวัคซีน

  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ (เหมาจ่าย)

  7,700 บาท
  +
 • แพคเกจวัคซีน

  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ใหญ่

  500 บาท
  +
 • ตรวจความหนาแน่นของกระดูก

  2,000 บาท
  +
 • ค้นหาภาวะหลอดเลือดตีบและหลอดเลือดแข็งตัว

  550 บาท
  +
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

  (Mamogram Ultrasound)

  2,400 บาท
  +
โปรแกรม จำนวน รวม
รวม  บาท
ขอบคุณที่ใช้บริการ