ติดต่อเรา

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

Wellness Center ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16/2 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 ประเทศไทย

  • 055 511024 ต่อ 1087

Facebook Page


แผนที่และที่อยู่