พระมหามนตรี

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น6

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม พระมหามนตรี ***

พระเชียงทอง

จำนวนที่นั่ง 25 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น5

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
20 มี.ค. 66 (08:00)
20 มี.ค. 66 (12:00)
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร และมหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติงานอาชีวเวชกรรม รายละเอียด

พระเชียงเงิน

จำนวนที่นั่ง 25 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น5

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
20 มี.ค. 66 (08:30)
20 มี.ค. 66 (10:00)
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์อนุมัติงานผลิตและพัฒนาบุคลากร รายละเอียด
20 มี.ค. 66 (14:00)
20 มี.ค. 66 (17:00)
ประชุมแกนนำทีมวิชาการอนุมัติงานการพยาบาลจิตเวช รายละเอียด

หลวงพิชัยอาสา

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น5

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
20 มี.ค. 66 (11:00)
20 มี.ค. 66 (15:00)
RSQอนุมัติงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ รายละเอียด

ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ( กรุณาโทรแจ้ง 1050 ก่อนจอง )

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น5

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ( กรุณาโทรแจ้ง 1050 ก่อนจอง ) ***

ห้องประชุมตากสินมหาราช

จำนวนที่นั่ง 300 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น6

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมตากสินมหาราช ***