สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติTSM6603006120 มี.ค. 66 (08:00)
20 มี.ค. 66 (12:00)
พระเชียงทอง
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร และมหาวิทยาลัยพะเยา
แสดง
อนุมัติTSM6603003420 มี.ค. 66 (08:30)
20 มี.ค. 66 (10:00)
พระเชียงเงิน
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์
แสดง
อนุมัติTSM6512001920 มี.ค. 66 (11:00)
20 มี.ค. 66 (15:00)
หลวงพิชัยอาสา
RSQ
แสดง
อนุมัติTSM6603005920 มี.ค. 66 (14:00)
20 มี.ค. 66 (17:00)
พระเชียงเงิน
ประชุมแกนนำทีมวิชาการ
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ