รายละเอียดห้องประชุม

พระมหามนตรี

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น6

แสดง

พระเชียงทอง

จำนวนที่นั่ง 25 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น5

แสดง

พระเชียงเงิน

จำนวนที่นั่ง 25 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น5

แสดง

หลวงพิชัยอาสา

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น5

แสดง

ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ( กรุณาโทรแจ้ง 1050 ก่อนจอง )

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น5

แสดง

ห้องประชุมตากสินมหาราช

จำนวนที่นั่ง 300 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น6

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ