รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ห้องประชุมตากสินมหาราช
จำนวนที่นั่ง 300 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น6
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง ห้องกว้างขวาง เหมาะแก่การจัดประชุมใหญ่
ผู้ดูแลห้อง แผนกโสต
เบอร์ติดต่อ 1055

ภาพประกอบ