รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง พระเชียงทอง
จำนวนที่นั่ง 25 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอก ชั้น5
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง ห้องกว้าง แอร์เย็น
ผู้ดูแลห้อง แผนกโสต
เบอร์ติดต่อ 1055

ภาพประกอบ