รายละเอียดการจอง

พระเชียงเงิน

จำนวนที่นั่ง 25 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 20 มี.ค. 66 เวลา 14:00
ถึงวันที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 17:00
อนุมัติ

13/03/2566 เวลา 17:18:54

เลขที่ใบจอง TSM66030059 วันที่เวลา 13 มีนาคม 2566 เวลา 17:18
หัวข้อการประชุม ประชุมแกนนำทีมวิชาการ
ประธานการประชุม คุณนิตยา สุวรรณภรณ์
จำนวนผู้เข้าประชุม 25
รายชื่อผู้เข้าประชุม แกนนำทีมวิชาการแต่ละหน่วยงาน
ใช้สำหรับแผนก งานการพยาบาลจิตเวช
ผู้ขอใช้ นางจรรยา ใจหนุน โทรศัพท์ติดต่อ 0864492980
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ