รายละเอียดการจอง

พระเชียงเงิน

จำนวนที่นั่ง 25 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 20 มี.ค. 66 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 10:00
อนุมัติ

07/03/2566 เวลา 11:41:59

เลขที่ใบจอง TSM66030034 วันที่เวลา 07 มีนาคม 2566 เวลา 11:41
หัวข้อการประชุม ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์
ประธานการประชุม -
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานผลิตและพัฒนาบุคลากร
ผู้ขอใช้ นางสาวกาญจนา โลหพันธุ์ โทรศัพท์ติดต่อ 0857289286
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ