ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียนและ/หรือ สอบปฏิบัติ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

About เกรียงศักดิ์ สุริยะลังกา

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

รายละเอียดแนบท้ …