ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

About ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพนระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

รายละเอียดแนบท้ …