ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดประกาศ

About ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพนระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

ประกาศวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2563- 3 ม.ค. 2564