โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริการนำส่งยาให้แก่ผู้ป่วย ให้แก่ผู่ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่/อาการไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อของโรค COVID-19 โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริการนำส่งยาให้แก่ผู้ป่วย ให้แก่ผู่ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่/อาการไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อของโรค COVID-19 โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล 90307424_1096965167333659_6231109364439056384_o

About งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรมงานวันมหิดล ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 …