ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก ขอแจ้งสถานการณ์ปัจจุบันให้ทราบ ขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 มารักษาในโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก ขอแจ้งสถานการณ์ปัจจุบันให้ทราบ ขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 มารักษาในโรงพยาบาล

90147576_1095561724140670_8717701399380492288_o

About งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช