ห้างทองตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้โรงพยายาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ ค่ะ

ห้างทองตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้โรงพยายาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ ค่ะ

73126630_3244278538978569_8645192515948904448_o

About งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

วันที่ 15 พย. 2562 คุณพรพิศ ประยูรวงษ์ บริจาคเงินจำนวน 30,000บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 15 พย. 2 …