วันที่ 15 พย. 2562 คุณปิยะนุช สอนเจริญทรัพย์ บริจาครถเข็นนั่งจำนวน 10คัน และจัดโรงทานเลี้ยงอาหารผู้มารับบริการ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 15 พย. 2562 คุณปิยะนุช สอนเจริญทรัพย์ บริจาครถเข็นนั่งจำนวน 10คัน และจัดโรงทานเลี้ยงอาหารผู้มารับบริการ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

75121429_3263705590369197_4009987265198555136_o

About งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

วันที่ 13 พย. 2562 คุณละม่อม ขันธเลิศ คุณครองศักดิ์ ขันธเลิศ คุณละมัย ศิริหิรัญ บริจาคเงิน จำนวน 150,000บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิด High Flow ให้แก่ทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

วันที่ 13 พย. 2 …