วันที่ 13 พย. 2562 คุณละม่อม ขันธเลิศ คุณครองศักดิ์ ขันธเลิศ คุณละมัย ศิริหิรัญ บริจาคเงิน จำนวน 150,000บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิด High Flow ให้แก่ทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

วันที่ 13 พย. 2562 คุณละม่อม ขันธเลิศ คุณครองศักดิ์ ขันธเลิศ คุณละมัย ศิริหิรัญ บริจาคเงิน จำนวน 150,000บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิด High Flow ให้แก่ทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

75279398_3256383164434773_4926801515462524928_n

About งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

วันที่ 15 พย. 2562 คุณพรพิศ ประยูรวงษ์ บริจาคเงินจำนวน 30,000บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 15 พย. 2 …