วันที่ 13 ตุลาคม 2562 คุณณัฐสวรรณ ปิ่นพาน ร้านสินสมบัติ บริจาคเงินจำนวน 15,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 คุณณัฐสวรรณ ปิ่นพาน ร้านสินสมบัติ บริจาคเงินจำนวน 15,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

59383

About งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

วันที่ 15 พย. 2562 คุณพรพิศ ประยูรวงษ์ บริจาคเงินจำนวน 30,000บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 15 พย. 2 …