วันที่ 7 ตุลาคม 2562 หจก.ห้างทองรุ่งเรืองเยาวราช จังหวัดตาก บริจาคเงิน 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 หจก.ห้างทองรุ่งเรืองเยาวราช จังหวัดตาก บริจาคเงิน 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)

71660880_3119920284716230_749651958440132608_o

About งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

วันที่ 15 พย. 2562 คุณพรพิศ ประยูรวงษ์ บริจาคเงินจำนวน 30,000บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 15 พย. 2 …