วันที่ 6 ตุลาคม 2562โรงพยาบาลสัตว์เมืองตากและคณะ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 6 ตุลาคม 2562โรงพยาบาลสัตว์เมืองตากและคณะ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

71882156_3119915141383411_3132708369282891776_o

About งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

วันที่ 15 พย. 2562 คุณพรพิศ ประยูรวงษ์ บริจาคเงินจำนวน 30,000บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 15 พย. 2 …