คุณอุดร ตันติสุนทร บริจาคชุดเครื่องเสียง 1 ชุด มอบให้ จิตอาสาพาเพลินเพลง จังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คุณอุดร ตันติสุนทร บริจาคชุดเครื่องเสียง 1 ชุด มอบให้ ทีมงานจิตอาสาพาเพลินเพลง จังหวัดตาก เพื่อใช้ในกิจการของจิตอาสา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

71339549_3096799447028314_6325512079885205504_o

About งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอแสดงความยินดี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลสมเด็จ …