เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำคณะเข้าขอบพระคุณ คุณอุดร ตันติสุนทร ในโอกาสบริจาคเครื่องตรวจโรคหัวใจชนิดพกพามูลค่า 350,000 บาท ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำคณะเข้าขอบพระคุณ คุณอุดร ตันติสุนทร ในโอกาสบริจาคเครื่องตรวจโรคหัวใจชนิดพกพามูลค่า 350,000 บาท ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้

69634093_3033189323420826_2621325455369699328_n

About งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

วันที่ 15 พย. 2562 คุณพรพิศ ประยูรวงษ์ บริจาคเงินจำนวน 30,000บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 15 พย. 2 …