นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000บาท จาก คุณเชี่ยวชาญ กาวีระจันทร์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000บาท จาก คุณเชี่ยวชาญ กาวีระจันทร์ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลต่อไป ขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้

68426990_2979577978781961_2652284314078674944_o

About งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

วันที่ 15 พย. 2562 คุณพรพิศ ประยูรวงษ์ บริจาคเงินจำนวน 30,000บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 15 พย. 2 …