บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) บริจาคเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561

153183 153184

About เกรียงศักดิ์ สุริยะลังกา

Check Also

วันที่ 15 พย. 2562 คุณพรพิศ ประยูรวงษ์ บริจาคเงินจำนวน 30,000บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 15 พย. 2 …