ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (Mini air drill) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (Mini air drill) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกอบด้วย
1. ประกาศ mini air drill
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง Transport Incubrator เงินค่าเสื่อม 57

About admin

Check Also

เผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการวิเครา …