Get Adobe Flash player

นายละลิ่ว  จิตต์การุญ

QRCodeสายตรงถึงผู้บริหาร
Qr Code

 

 

 

 

 

 

IMAGE
ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
Sunday, 03 August 2014
ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก Read More...
IMAGE
กิจกรรม 5ส. เพื่อพ่อหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี2557
Sunday, 03 August 2014
กิจกรรม 5ส. เพื่อพ่อหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี2557 Read More...
IMAGE
พิธีลงนามถวายพระพร
Sunday, 03 August 2014
นายแพทย์ละลิ่ว จิตต์การุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา Read More...
IMAGE
กิจกรรมและสาระความรู้เรื่องยา เพื่อการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยเภสัชกร
Sunday, 03 August 2014
นายแพทย์ละลิ่ว จิตต์การุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม เชิญพบกับกิจกรรมและสาระความรู้เรื่องยา เพื่อการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยเภสัชกร  Read More...

 

 

 

ประกาศสอบราคา6+ ราคากลาง  ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 ห้อง (6 ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,779 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง(12 ครองครัว)เป็นอาคารคสล.3ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ745ตารางเมตร(รวมงานโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สืบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบไม่คงที่ Escitalopram   

สืบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบไม่คงที่ Alteplase inj

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดคุณุภัณฑ์ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ประกาศจังหวัดตาก  เรื่อง  ประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย  60 ห้อง (6 ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ  4,779  ตารางเมตร  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง   อำเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก  1  หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ คือ 1. เตียงผู้ป่วยศัลย์กระดูกชนิด 3 ไก จำนวน 8 เตียง 2.เตียงผู้ป่วยพิเศษชนิด 3 ไก จำนวน 5 เตียง 3.เตียงผู้ป่วยมือหมุนชนิด 3 ไก พร้อมราวกั้นเตียง จำนวน 8 เตียง พร้อมตารางแสดงราคากลาง 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ Transport Incubator จำนวน 1 เครื่อง 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 

โรงพยาบบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา + ราคากลาง+แบบ ปร.6+แบบ ปร.5+แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 ห้อง (6 ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,779 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง 

เสนอราคาเวชภัณฑ์ยา   / ประกวดราคาซื้อยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ / สืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2558 

>>>อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด<<<

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 3.ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ (ครั้งที่ 1) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)จำนวน 5 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 - 4 ธันวาคม 2557 

>>>อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด<<<