Get Adobe Flash player

นายละลิ่ว  จิตต์การุญ

QRCodeสายตรงถึงผู้บริหาร
Qr Code

 

 

 

 

 

 

IMAGE
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาเป็นประธานเปิดพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Sunday, 03 August 2014
  นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาเป็นประธานเปิดพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสายประทีป โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   Read More...
IMAGE
รณรงค์วันล้างมือโลก Global Handwashing Day 15 ตุลาคม รวมพลังชาวตาก ล้างมือสะอาด ป้องกันโรคติดต่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
Sunday, 03 August 2014
รณรงค์วันล้างมือโลก Global Handwashing Day 15 ตุลาคม รวมพลังชาวตาก ล้างมือสะอาด ป้องกันโรคติดต่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   Read More...
IMAGE
นายละลิ่ว จิตต์การุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม พระราชพิธี ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
Sunday, 03 August 2014
นายละลิ่ว จิตต์การุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม พระราชพิธี ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  Read More...
IMAGE
คุณอุดร-คุณวิมลวรรณ ตันติสุนทร บริจาคเงินสร้างหน่วยอภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
Sunday, 03 August 2014
คุณอุดร-คุณวิมลวรรณ ตันติสุนทร บริจาคเงินสร้างหน่วยอภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงและอายุรกรรมชาย อาคารรวมน้ำใจ Read More...
IMAGE โครงการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา"
Sunday, 03 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก... Read More...
IMAGE บุคลากรดีเด่น 10 สาขา
Sunday, 03 August 2014
ณ สสจ จังหวัดตาก... Read More...
IMAGE ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
Sunday, 03 August 2014
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม... Read More...

 

 

      สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพรเจ้าตากสินมหาราช เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสีมหาราช ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาสินมหาราช 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ระดับชำนาญการพิเศษสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ประกาศจังหวัดตากเรื่อง การขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  

>>>อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด<<<

ร่าง TOR +คุณลักษณะเฉพาะ + ร่างเอกสารประกวดราคา+ราคากลาง ของการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน รายการ คือ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน เครื่อง + ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1รายการ คือ ครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง + ราคากลาง

เสนอราคาเวชภัณฑ์ยา   / ประกวดราคาซื้อยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ / สืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2558 

>>>อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด<<<