Get Adobe Flash player

นายละลิ่ว  จิตต์การุญ

QRCodeสายตรงถึงผู้บริหาร
Qr Code

 

 

 

 

 

 

IMAGE
ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
Sunday, 03 August 2014
ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก Read More...
IMAGE
กิจกรรม 5ส. เพื่อพ่อหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี2557
Sunday, 03 August 2014
กิจกรรม 5ส. เพื่อพ่อหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี2557 Read More...
IMAGE
พิธีลงนามถวายพระพร
Sunday, 03 August 2014
นายแพทย์ละลิ่ว จิตต์การุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา Read More...
IMAGE
กิจกรรมและสาระความรู้เรื่องยา เพื่อการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยเภสัชกร
Sunday, 03 August 2014
นายแพทย์ละลิ่ว จิตต์การุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม เชิญพบกับกิจกรรมและสาระความรู้เรื่องยา เพื่อการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยเภสัชกร  Read More...

 

 

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. Norepinephrine 0.1% Injection

2. Celecoxib cap. 200 mg.

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

1. Alfuzosin prolonged release tablet 10 mg.

2. Gabapentin 300 mg. capsule

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน1 รายการ คือ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Trems of Reference : TOR) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประกอบด้วย

1.ตารางแสดงราคากลาง ปปช.  2.ร่าง TOR   3.คุณลักษณะเฉพาะ   4.ร่างเอกสารประกวดราคา

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (iSert 251)

ประกาศสอบราคา6+ ราคากลาง  ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง

เสนอราคาเวชภัณฑ์ยา   / ประกวดราคาซื้อยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ / สืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2558 

>>>อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด<<<

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรื่อง การรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จำนวน ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรื่อง ผลการเลือสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา

รับสมัครข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) 

>>>อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด<<<