Get Adobe Flash player

 

 

นายละลิ่ว  จิตต์การุญ

QRCodeสายตรงถึงผู้บริหาร
Qr Code

 

 

 

 

 

 

IMAGE
ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
Sunday, 03 August 2014
ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก Read More...
IMAGE
กิจกรรม 5ส. เพื่อพ่อหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี2557
Sunday, 03 August 2014
กิจกรรม 5ส. เพื่อพ่อหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี2557 Read More...
IMAGE
พิธีลงนามถวายพระพร
Sunday, 03 August 2014
นายแพทย์ละลิ่ว จิตต์การุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา Read More...
IMAGE
กิจกรรมและสาระความรู้เรื่องยา เพื่อการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยเภสัชกร
Sunday, 03 August 2014
นายแพทย์ละลิ่ว จิตต์การุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม เชิญพบกับกิจกรรมและสาระความรู้เรื่องยา เพื่อการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยเภสัชกร  Read More...

 

 

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขายฟิมล์เอ็กซเรย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ด้วยโณงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะขายฟิมล์ เอ๊กซเรย์ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ ประกอบการอ้างอิงใดใด แล้วโดยวิธ๊ตกลงราคาโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดตาก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รายละเอียดดังนี้1.ประกาศจังหวัดตาก / 2.เอกสารประกวดราคา / 3.ตารางแสดงราคากลาง ปปช / 4.คุณลักษณะเฉพาะ  

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 ห้อง (6 ชั้น)  พื้นที่ใช้สอยประมาณ  4,779  ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตำบลระแหง   อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  1  หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รายละเอียดดังนี้   1.ประกาศ   / 2.เอกสารประกวดราคาฯ /3.ตารางแสดงราคากลาง ปปช / 4.แบบ ปร.5 ปร.6   /5.แบบสรุปค่าก่อสร้าง BOQ หน้า 1-10 /6.แบบสรุปค่าก่อสร้าง BOQ หน้า 11-20  /7.แบบสรุปค่าก่อสร้าง BOQ หน้า 21-25  /8.งวดงาน-งวดเงิน 

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลางการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 ห้อง (6 ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,779 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง

ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ Sodium chloride 0.9% inj. 100.ml. 

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 2 รายการ ดังนี้  1. Norepinephrine 0.1% Injection   2. Celecoxib cap. 200 mg.

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เสนอราคาเวชภัณฑ์ยา   / ประกวดราคาซื้อยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ / สืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2558 

>>>อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด<<<

 ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)2ตำแหน่ง1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2.ตำแหน่งพนักงานบริการ (update 27-03-57)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ) สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(update 26-03-57)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ) สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จำนวน 3 ตำแหน่ง1.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  2.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  3.ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรารายละเอียด 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา 

>>>อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด<<<