Get Adobe Flash player

นายละลิ่ว  จิตต์การุญ

QRCodeสายตรงถึงผู้บริหาร
Qr Code

 

 

 

 

 

 

IMAGE
กิจกรรม 5ส. เพื่อพ่อหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี2557
Sunday, 03 August 2014
กิจกรรม 5ส. เพื่อพ่อหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี2557 Read More...
IMAGE
พิธีลงนามถวายพระพร
Sunday, 03 August 2014
นายแพทย์ละลิ่ว จิตต์การุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา Read More...
IMAGE
กิจกรรมและสาระความรู้เรื่องยา เพื่อการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยเภสัชกร
Sunday, 03 August 2014
นายแพทย์ละลิ่ว จิตต์การุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม เชิญพบกับกิจกรรมและสาระความรู้เรื่องยา เพื่อการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยเภสัชกร  Read More...
IMAGE
งานประชุมวิชาการศัลยศาสตร์อุบัติเหตุส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 — ที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
Sunday, 03 August 2014
งานประชุมวิชาการศัลยศาสตร์อุบัติเหตุส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 — ที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   Read More...

 

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ประกาศจังหวัดตาก  เรื่อง  ประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย  60 ห้อง (6 ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ  4,779  ตารางเมตร  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง   อำเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก  1  หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ คือ 1. เตียงผู้ป่วยศัลย์กระดูกชนิด 3 ไก จำนวน 8 เตียง 2.เตียงผู้ป่วยพิเศษชนิด 3 ไก จำนวน 5 เตียง 3.เตียงผู้ป่วยมือหมุนชนิด 3 ไก พร้อมราวกั้นเตียง จำนวน 8 เตียง พร้อมตารางแสดงราคากลาง 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ Transport Incubator จำนวน 1 เครื่อง 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 

โรงพยาบบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา + ราคากลาง+แบบ ปร.6+แบบ ปร.5+แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 ห้อง (6 ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,779 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง 

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์"ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณจำนวน 1 รายการ 

เสนอราคาเวชภัณฑ์ยา   / ประกวดราคาซื้อยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ / สืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2558 

>>>อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด<<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ (ครั้งที่ 1) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)จำนวน 5 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 - 4 ธันวาคม 2557 

ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่ง 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

>>>อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด<<<